28. huhti, 2017

tunnustusta

Kalle Päätalon lapsuuskoti ympäristöineen on saanut Viisikanta rakennussuojelupalkinnon.

Vuoden 2017 Viisikanta -rakennussuojelupalkinnot jaetaan viidelle kohteelle tänään 25.huhtikuuta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Palkittavia kohteita ovat Huovelinin mylly ja saha Haukiputaalla, Impilinna Kajaanissa, Kallioniemi Taivalkoskella, Haapaveden vanha meijeri Haapavedellä ja Alvar Aallon sauna Oulussa

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kulttuuriympäristötoimikunnat ovat päättänet myöntää Viisikanta - rakennussuojelupalkinnon viidelle kohteelle. Palkittavat kohteet edustavat itsenäisyyden ajan eri vuosikymmenillä rakennettua rakennuskantaa sekä yksityisellä että yhteisöllisellä puolella.

Kallioniemi / Taivalkoski

Taivalkoskella Jokijärven etelärannalla sijaitseva Kallioniemi on kirjailija, professori Kalle Päätalon lapsuudenkoti. Kallioniemen pihapiiriin kuuluu asuinrakennus, aitta, sauna ja navetta. Herman Päätalo osti Kallioniemen mäkitupapalstan vuonna 1922. Kallioniemessä oli asuttu jo yli sata vuotta ennen Päätalojen tuloa, joskin paikka oli ollut autiona neljäkymmentä vuotta. Herman Päätalo osti samaisena vuonna 1922 Meijerikamarin Mäkelän pihapiiristä, purki sen ja uitti Kallioniemeen, johon se syksyn aikana koottiin entisiin salvoksiinsa. Kahden huoneen rakennus sisälsi pirtin ja köökin. Myöhemmin Meijerikamaria alettiin kutsua vanhaksi pirtiksi. Uunin vanhaan pirttiin muurasi Satusetänä tunnettu Antti Lohilahti. Uunin muuraus kesti kolmisen viikkoa, mutta koska uuni sijoitettiin puuperustan päälle, rupesi se aikaa myöten hojeltumaan puoleen jos toiseenkin. Antin selitettyä uunin vain hakevan lopullista paikkaansa jäi kyläläisten keskuuteen sanonta "Hakkoo paikkovaan ku Kallio-Herkon uuni". Vuonna 1931 alettiin Kallioniemeen salvaa uutta pirttiä. Tätä ennen pihapiiriin oli ilmestynyt sauna ja aitta.

Kallioniemessä asuttiin vakituisesti vuoden 1970 kesään saakka. Sen jälkeen se oli perikunnan kesäloma-asuntona. Taivalkosken kunta osti Kallioniemen vuonna 1986, minkä jälkeen rakennukset kunnostettiin. Vuonna 1991 kunta luovutti kohteen Kallioniemi säätiölle. Vuodesta 1991 lähtien Kallioniemi on toiminut kirjailija Kalle Päätalon henkilöhistoriasta kertovana museona ja suosittuna matkailukohteena. Koillismaalaista sielunmaisemaa kuvaava museo on auki kesäisin ja siellä vierailee vuosittain noin 10 000 kävijää.

Kallioniemi on arvotettu kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Kallioniemi-säätiö on ansiokkaasti säilyttänyt perinteistä rakennettua ympäristöä ja perinnemaisemaa. Rakennusten ja niiden ympäristön kunnostustyöt on suoritettu kulttuurihistoriallisia arvoja ja alkuperäisyyttä säilyttäen.

Yhteystiedot: Kallioniemi-säätiö, asiamies Anne Hoikkala

Puh. 040 1406005, sposti: asiamies@kallioniemisaatio.fi

https://www.taivalkoski.fi/palvelut/kirjasto-ja-kulttuuri/paatalo-instituutti/kallioniemi-saatio/

Jaa tämä sivu